Câu hỏi mới nhất

Thiểu năng tuần hoàn não nên ăn gì?

Hỏi bởi: Phan Văn Viên
Đăng ngày: 29-04-2019 13:24

Bệnh nhân được chỉ định chụp cộng hưởng từ não và mạch não cấp cứu, phát hiện tắc động mạch não.Tuy nhiên do đã quá 5 tiếng nên không thể dùng tiêu sợi huyết,

Trả lời:
Chào bạn! Bệnh nhân được chỉ định chụp cộng hưởng từ não và mạch não cấp cứu, phát hiện tắc động mạch não.Tuy nhiên do đã quá 5 tiếng nên không thể dùng tiêu sợi huyết, bởi vậy sau hội chẩn với khoa Chẩn đoán hình ảnh, các Đọc thêm »

Đông y chữa bệnh tuần hoàn não như thế nào?

Hỏi bởi: Trịnh Sâm
Đăng ngày: 29-04-2019 13:23

Bệnh nhân được chỉ định chụp cộng hưởng từ não và mạch não cấp cứu, phát hiện tắc động mạch não.Tuy nhiên do đã quá 5 tiếng nên không thể dùng tiêu sợi huyết,

Trả lời:
Chào bạn! Bệnh nhân được chỉ định chụp cộng hưởng từ não và mạch não cấp cứu, phát hiện tắc động mạch não.Tuy nhiên do đã quá 5 tiếng nên không thể dùng tiêu sợi huyết, bởi vậy sau hội chẩn với khoa Chẩn đoán hình ảnh, các Đọc thêm »

Rối loạn tuần hoàn não có chữa khỏi không?

Hỏi bởi: Nguyễn Văn Tú
Đăng ngày: 29-04-2019 13:22

Bệnh nhân được chỉ định chụp cộng hưởng từ não và mạch não cấp cứu, phát hiện tắc động mạch não.Tuy nhiên do đã quá 5 tiếng nên không thể dùng tiêu sợi huyết,

Trả lời:
Chào bạn! Bệnh nhân được chỉ định chụp cộng hưởng từ não và mạch não cấp cứu, phát hiện tắc động mạch não.Tuy nhiên do đã quá 5 tiếng nên không thể dùng tiêu sợi huyết, bởi vậy sau hội chẩn với khoa Chẩn đoán hình ảnh, các Đọc thêm »

Nguyên nhân rối loạn tuần hoàn não là gì?

Hỏi bởi: Bùi Văn Thanh
Đăng ngày: 29-04-2019 13:21

Bệnh nhân được chỉ định chụp cộng hưởng từ não và mạch não cấp cứu, phát hiện tắc động mạch não.Tuy nhiên do đã quá 5 tiếng nên không thể dùng tiêu sợi huyết,

Trả lời:
Chào bạn! Bệnh nhân được chỉ định chụp cộng hưởng từ não và mạch não cấp cứu, phát hiện tắc động mạch não.Tuy nhiên do đã quá 5 tiếng nên không thể dùng tiêu sợi huyết, bởi vậy sau hội chẩn với khoa Chẩn đoán hình ảnh, các Đọc thêm »
Hỗ trợ trực tuyến